VOTI Elekter OÜ on Ekogaisma liige. 

Ekogaisma Eesti OÜ on asutatud Euroopa Lambitootjate Föderatisooni poolt. 


Miks peab lambijäätmeid koguma eraldi?

Lambijäätmed sisaldavad elavhõbedat, mis on tervisele väga kahjulik. Seepärast tuleb ohtlikud lambijäätmed anda selleks ettenähtud kogumiskohta

Loodusvarade ja energia säästliku kasutamise seisukohast on oluline suunata võimalikult suur kogus lambijäätmetes sisalduvatest materjalidest taaskasutusse.

Lambijäätmete olmeprügi hulka viskamine on seaduserikkumine!

Lambijäätmete kogumiskohta andmine on lihtne, hõlpsasti teostatav ega maksa midagi. Lambijäätmeid saab tagasi anda ka poodi.

Milliseid lampe võib kogumiskohta anda? 

Kogumiskohtades võetakse vastu madalrõhu-luminofoor-, kõrgrõhulahendus- ja madalrõhu-naatriumlampide jäätmed. Vastu võetakse ka LED-lampe, mis ei sisalda elavhõbedat, kuid sisaldavad keerulist elektroonikat.

Milliseid lampe vastu ei võeta?  

Vastu ei võeta hõõg- ja halogeenlampe.

Mida kasutatud lampidega tehakse?  

Kokkukogutud lambijäätmete ümbertöötlemine toimub Lätis Liepajas. Ümbertöötlemisel eraldatakse klaas ja metall ning muud väiksemad materjalid. Ümbertöötlemisel tekkinud elavhõbedaaurud kogutakse eraldi kokku ning toimetatakse väljaspool Lätit asuvasse turvalisse säilituspaika.

Info kogumiskohtade kohta saab Ekogaisma kodulehelt www.ekogaisma.ee või helisated +372 66 26 844

Kogumiskohad on leitavat Ekogaisma

Ostukorv